Helsetjenesten i Norge Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
244 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205525061

Helsetjenesten i Norge

et overblikk

Nyttig, kunnskapsbasert bok for helsepersonell og andre som ønsker et overblikk over helsetjenesten i Norge.
Pris 479,00

Hvordan styres helsetjenesten? Hva er de viktigste helselovene i Norge? Hvorfor er tannhelsetjenesten så spesiell? Hvordan organiseres legevakttjenesten? Hvem har ansvar for smittevernarbeidet? Hvilke autoriserte helsepersonellgrupper finnes? Hvilke vurderinger skal gjøres ved innføring av nye metoder i sykehus? Hva er «folkehelsebarometer»? Bytteordningen for legemidler? Rettighetspasienter og fristbrudd? Og hva gjør egentlig pasient- og brukerombudene?

Denne boka svarer på disse og mange andre spørsmål, og gir en enkel og systematisk oversikt over helsetjenestens «anatomi og fysiologi», dvs. dens organisering og funksjon. Helsetjenestens mange aktører og funksjoner presenteres, og viktige begreper og sammenhenger forklares. En kortfattet innledning viser hvorfor dagens helsetjeneste er blitt slik den er, og en avslutning trekker linjene mot morgendagens utfordringer.

Se innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris