Helsetjenesten i Norge Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
258 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205599253

Helsetjenesten i Norge

Et overblikk

Denne boka gir en enkel og systematisk oversikt over helsetjenestens organisering og funksjon. Denne gjennomgående reviderte utgaven inkluderer et nytt kapittel om samhandling og en utvidelse av kapittelet om digitale helsetjenester. 
Pris 479,00

Hvordan styres helsetjenesten, og hvilke oppgaver har den? Hva er et helsefellesskap, og hva kalles helseturisme? Hvem har ansvar for smittevernarbeidet? Hvilke autoriserte helsepersonellgrupper finnes? Hvorfor vurderes nye metoder systematisk før de innføres i sykehus? Hva er en kommunal folkehelseprofil eller en h-resept? Hva er pakkeforløp, rettighetspasienter og fristbrudd? Hva teller med i grunnlaget for frikort? Og hva gjør egentlig pasient- og brukerombudene? 

Denne boka svarer på disse og mange andre spørsmål. Helsetjenestens mange aktører og funksjoner presenteres, og viktige begreper og sammenhenger forklares. En kortfattet innledning viser hvorfor dagens helsetjeneste er blitt slik den er, og en avslutning trekker linjene mot morgendagens utfordringer. 

Lest fra perm til perm formidler boka en helhetlig forståelse av helsetjenesten i Norge. Som oppslagsverk gir den detaljert faktainformasjon om de ulike elementer i tjenesten. Først og fremst er det en nyttig, kunnskapsbasert bok for studenter innenfor medisin og helsefag, helsepersonell og andre som ønsker et overblikk over norsk helsetjeneste.  

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
385,00