Kreftoverlevere Høyoppløst bilde
Redaktører:
Sophie Dorothea Fosså, Cecilie Essholt Kiserud, Alv A. Dahl
Utgivelsesår: 2019
280 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205515956

Kreftoverlevere

Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

Boken inneholder oppdatert forskning på utfordringene i livet som kreftoverlever.
Pris 559,00

Takket være bedret diagnostikk og behandling, men også på grunn av økt forekomst av kreft, har antall kreftoverlevere vært økende de siste årene. Ved utgangen av 2017 var 173 741 nordmenn i live fem år eller mer etter å ha fått en kreftdiagnose. Mange av dem opplever seneffekter etter kreftsykdommen eller behandlingen. Mangelfull informasjon om slike seneffekter er et problem for både kreftoverlevere og helsepersonell. Derfor trengs en bok som formidler hva forskningen har vist om de utfordringene kreftoverleverne møter.

Å ha blitt kurert for kreft kan ha sin pris. Moderne kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg 10–20 år etter at behandlingen ble avsluttet.

Denne boka presenterer dagens viten om kreftoverlevere angående:

• Hvilke kroppslige seneffekter kan kreftbehandlingen gi?

• Hvilke helseplager har de som har overlevd kreft i barndommen?

• Hva er effektene av kreftsykdommen på psykisk helse, seksualitet, energinivå, livskvalitet og funksjonsevne i dagliglivet?

• På hvilken måte påvirkes nære pårørende til kreftoverlevere?

• Kan fysisk aktivitet og kosthold motvirke de negative effektene av kreftbehandlingen?

• Hvilke trygdeytelser og sosiale støtteordninger er aktuelle for kreftoverlevere?

• Hvilke tilbud har Kreftforeningen til kreftoverlevere?