Lærebok i rettsmedisin 3. utg Høyoppløst bilde
Redaktører:
Torleiv Ole Rognum
Utgivelsesår: 2016
504 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494176

Lærebok i rettsmedisin 3. utg

Boken gir en innføring i moderne rettsmedisin og er oppdatert på alle sentrale områder.
Pris 909,00

Rettsmedisin befinner seg i grenselandet mellom medisin og jus, og defineres gjerne som medisinsk kunnskap og vitenskap anvendt i rettens tjeneste. Rettsmedisinerens oppgave er å utrede medisinske forhold for retten. Enhver norsk lege må være forberedt på å bli engasjert til slike oppgaver.

Rettsmedisineren har en viktig formidlerrolle og må forklare medisinske sykdomsprosesser og skademekanismer på forståelig norsk slik at ikke-medisinere forstår det. Dersom rettsmedisineren ikke lykkes i dette, er det en fare for rettssikkerheten.

Tredje utgave av Lærebok i rettsmedisin tar mål av seg til å gi en innføring i moderne rettsmedisin. Den har nye kapitler om bruk av CT-skanning ved obduksjoner, legers plikter ved dødsfall, aldersbestemmelse av unge asylsøkere samt om samtalen med barn og foreldre der det er mistanke om mishandling og overgrep. Boken er oppdatert på en rekke emner som seksuelle overgrep, plutselig uventet spedbarnsdød, rusmiddelpåvirket kjøring og forgiftningsdødfall. 

Les anmeldelse av Lærebok i rettsmedisin i Tidskriftet Den norske legeforening.