Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
132 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205419674

Manual for mentaliseringsbasert psykoedukativ gruppeterapi (MBT-I)

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en vitenskapelig dokumentert behandlingsform for borderline (ustabil) personlighetsforstyrrelse.
Pris 499,00

Det er i dag (2011) stor internasjonal oppmerksomhet om MBT og behandlingsformen prøves ut på stadig nye lidelser, som personlighetsforstyrrelser i generell forstand, spiseforstyrrelser, rusmiddellidelser, depressive lidelser, angstlidelser, m.m. MBT er en kombinasjonsbehandling, og denne manualen omhandler den psykoedukative komponenten.

Manualen gir detaljerte anvisninger, time for time, om hvordan en kan gi gruppebasert psykoedukasjon til pasienter om mentalisering generelt sett, om mentaliseringssvikt og følgene av dette, om følelser og følelsesregulering, om tilknytning og tilknytningsproblemer, om personlighetsproblemer, om angst og depresjon fra et tilknytnings- og mentaliseringsperspektiv, og om hva MBT handler om som behandlingsform.

Manualen gir også anvisninger om hvordan opplegget kan tilpasses pasienter ved psykiatriske poliklinikker (DPS), ved døgninstitusjoner og for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er også detaljert gjort rede for psykodukasjon av pårørende og andre involverte personer, samt et opplegg for undervisning av samarbeidspartnere.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 5-2013