Medisinsk kunnskap Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205399129

Medisinsk kunnskap

Hva regner vi som gyldig medisinsk kunnskap?
Pris 559,00

Helse og sykdom opptar befolkningen mer og mer, på tross av at norsk folkehelse aldri har vært bedre. Råd gis og tiltak settes i verk mot helserisiko, plager og sykdom på alle nivåer. Men hvordan er kunnskapsgrunnlaget for alt dette? Hva er det vi regner som gyldig medisinsk kunnskap, og hvordan utvikles den? Hvor mye og hvilken kunnskap trenges for å ta en medisinsk beslutning, og hvordan få tilgang på best tilgjengelig medisinsk kunnskap når man trenger den?

I denne boka prøver 22 ulike forfattere, under redaksjon av Øivind Larsen, Atle Fretheim, Ingegerd Frøyshov Larsen og Steinar Westin, å besvare disse viktige spørsmålene.

En av grunnene til at det nettopp nå er aktuelt å ta opp slike basale spørsmål rundt medisinsk kunnskap, er at vi i 2004 fikk opprettet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, en offentlig institusjon som skaffer til veie medisinsk kunnskap, men som også langt på vei definerer den. Kunnskapssenteret ledes av professor dr. med. Magne Nylenna, som fyller 60 år den 12. oktober 2012. Boka gis derfor også ut som en gratulasjon til ham.