Nukleærmedisin Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2005
225 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205311183

Nukleærmedisin

Nukleærmedisin er gjennomrevidert og betydelig utvidet i forhold til første utgave som kom i 1995.
Pris 469,00

Nukleærmedisinsk diagnostikk og terapi beskrives med systematisk angivelse av indikasjoner, kontraindikasjoner, fremgangsmåte, bivirkninger, tidsramme, omkostninger, strålebelastning, normalfunn, patologiske forandringer, feilkilder, metodenes totale utsagnskraft, samt alternative metoder og terapiformer. Positron emisjonstomografi (PET), som er en ny teknikk i Norge, har fått en grundig omtale. Boken inneholder også en generell del med hovedvekt på
strålebiologi og strålevern.
Boken er i første rekke beregnet for medisinstudenter og leger som henviser pasienter til nukleærmedisinske undersøkelser og behandling, men den vil også være av nytte for teknisk personale ved nukleærmedisinske avdelinger og i undervisningen av radiograf- og bioingeniørstudenter.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske lægeforening

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
209,00