Omsorg i kriser Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205467132

Omsorg i kriser

Håndbok i psykososialt støttearbeid

En håndbok i psykososialt støttearbeid for dem som er rammet av en ulykke, krise eller katastrofe.
Pris 559,00

Ved akutte hendelser er det ofte vanskelig å følge opp alle som er involvert, både de rammede, pårørende og øvrig berørte. Denne boken ønsker å bidra til en kvalitetssikring i håndteringen av alvorlige hendelser, med vekt på de menneskelige sider.  

Denne nye utgaven tar for seg den kommunikasjonsutviklingen som har vært de siste årene og hvordan sosiale medier i dag er en del av krisehåndteringen. Boken er utvidet med et nytt kapittel om den grunnleggende psykologiske forståelse av reaksjoner etter akutte hendelser. Kapittelet om planlegging og gjennomføring av minnemarkeringer er betydelig utvidet. Innholdet er generelt ajourført og flere av kapitlene er helt omstrukturert.

Boken inneholder også mye nyttig bakgrunnsstoff for utarbeidelse av beredskapsplaner og sjekklister og vil være en ressurs i omsorgsarbeidet.

Boken er i første rekke beregnet for profesjonelt oppfølgingspersonell og dem som generelt jobber med beredskap og krisehåndtering, herunder ansatte i personalavdelinger, men den vil også være av nytte for alle som er interessert i psykososialt støttearbeid.

Anmeldelse Tidsskrift for Den norske legeforening