Sosiale medier og krisehåndtering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205484573

Sosiale medier og krisehåndtering

Sosiale medier og krisehåndtering er en håndbok i hvordan man bruker sosiale medier når man skal følge opp ulykker, kriser og katastrofer.
Pris 499,00

Vi lever i en digital revolusjon, og det vil påvirke sterkt hvordan man håndterer kriser i årene fremover. Et viktig spørsmål er hvordan sosiale medier skal brukes i kriseoppfølgingen, både i et kommunikasjonsperspektiv og i et psykososialt perspektiv.

Boken inneholder mange eksempler på hvordan sosiale medier er brukt i kriseoppfølging, og viser hvordan den enkelte virksomheten kan delta i sosiale medier på en mest mulig hensiktsmessig måte når det oppstår kriser.  

Boken er skrevet for offentlige og private virksomheter og er beregnet på alle – ikke minst ledere – som vil håndtere sosiale medier i en krise.