Ungdomssøvn Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205489837

Ungdomssøvn

Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser

Mange ungdommer sliter med søvnproblemer. Det kan være mange årsaker til det, og den vanligste er forstyrret døgnrytme.
Pris 429,00

Døgnrytmeproblemer kan forklare hvorfor så mange ungdommer synes det er så vanskelig å stå opp om morgenen. Et hovedfokus i boken er hvordan en slik døgnrytmelidelse kan utredes og behandles.   

Boken beskriver også andre årsaker til søvnproblemer hos ungdommer, som insomni (søvnløshet), hypersomnier (blant annet narkolepsi), søvnrelaterte respirasjonslidelser (blant annet søvnapné), parasomnier (blant annet søvngjengeri) og søvnrelaterte bevegelseslidelser (blant annet restless legs). For å belyse søvnlidelsene best mulig inneholder boken en rekke kasuistikker, som beskriver ungdommer med ulike søvnproblemer. 

Boken retter seg mot helsepersonell som jobber med ungdommer med søvnproblemer, men også mot lærere, foreldre og ungdommene selv. Helsefag- og lærerstudenter er også en naturlig målgruppe.