Veiledning med leger Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
132 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205346833

Veiledning med leger

under utdanning

Boka gir en innføring i veiledningsteori og viser hvilke praktiske konsekvenser teorien kan ha for gjennomføring av veiledning.
Pris 429,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Veiledning er samtaler som skal styrke den faglige utviklingen i vid forstand hos leger under spesialisering. Veiledning tar utgangspunkt i legenes utdanningsbehov og faglige interesser slik de kommer til uttrykk i deres daglige arbeid. Samtalene skal bidra til at legene

• får hjelp til å løse spørsmål/oppgaver hun/han står overfor
• tar mer profesjonelle beslutninger
• kan reflektere over egen medisinsk praksis
Veilederrollen blir også belyst, noe som bidrar til refleksjon over selve veiledningsprosessen. Innholdet er basert på bred erfaring med kurs om veiledning for leger. Forfatternes grundige kunnskap om den praktiske gjennomføringen av veiledning gjør boken virkelighetsnær, og teorien blir konkretisert med eksempler.