Å møte psykisk smerte (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536043

Å møte psykisk smerte (E-bok)

Psykisk smerte er et samlebegrep for alle de formene for negative følelser som blir langvarige og dype, og som preger personligheten og relasjonene til andre.
Pris 399,00

Som regel opplever man selv den psykiske smerten, men det hender også at den som bærer den, ikke selv erkjenner den. Psykisk smerte kan transporteres fra én person til en annen, men den kan også transformeres - gjennom psykoterapi eller andre oppriktige relasjoner - til en eksistensiell erkjennelse som kan tåles. Boken Å møte psykisk smerte viser hvordan forfatteren ut fra en psykoanalytisk grunnholdning har arbeidet med og tenkt og følt omkring disse temaene i mer enn 50 år.

Boken drøfter psykoanalysens og psykoterapiens plass i psykiatrien og illustrerer gjennom kortere og lengre fortellinger mulighetene for psykodynamisk behandling av ulike tilstander som depresjon, rusavhengighet, psykose og krigstraumer. Forfatteren berører også utfordringer og skuffelser i slikt arbeid og presenterer noen av de nyere psykoanalytiske bidragene som har inspirert ham.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
499,00