Akuttpsykiatrisk håndbok Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512498

Akuttpsykiatrisk håndbok

Boken er et hjelpemiddel for klinikere som møter akutt og alvorlig psykisk syke pasienter.
Pris 549,00

Håndboken er innrettet mot å løse de ulike faglige utfordringene man står overfor i akuttpsykiatrien og består av fem kapitler: Akuttpsykiatrisk vurdering, Sykdommer og behandling, Rusrelaterte tilstander og behandling, Psykofarmakologi – i et akutt perspektiv og Relevant lovverk. En rekke tabeller, plansjer, flytdiagrammer og andre figurer gjør informasjonen oversiktlig og komplekse sammenhenger lettere forståelig. 

Hovedmålgruppen for håndboken er psykiatere og psykologer i akuttpsykiatriske avdelinger, ved poliklinikker med øyeblikkelig-hjelp-tilbud og ved akutteam. Andre som også vil kunne ha nytte av håndboken, er fastleger, legevaktleger, sykepleiere og annet helsepersonell som møter akutt og alvorlig psykisk syke pasienter.