Akuttpsykiatrisk håndbok Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512498

Akuttpsykiatrisk håndbok

Boken er et hjelpemiddel for klinikere som møter akutt og alvorlig psykisk syke pasienter.
Pris 589,00

Håndboken er innrettet mot å løse de ulike faglige utfordringene man står overfor i akuttpsykiatrien og består av fem kapitler: Akuttpsykiatrisk vurdering, Sykdommer og behandling, Rusrelaterte tilstander og behandling, Psykofarmakologi – i et akutt perspektiv og Relevant lovverk. En rekke tabeller, plansjer, flytdiagrammer og andre figurer gjør informasjonen oversiktlig og komplekse sammenhenger lettere forståelig. 

Hovedmålgruppen for håndboken er psykiatere og psykologer i akuttpsykiatriske avdelinger, ved poliklinikker med øyeblikkelig-hjelp-tilbud og ved akutteam. Andre som også vil kunne ha nytte av håndboken, er fastleger, legevaktleger, sykepleiere og annet helsepersonell som møter akutt og alvorlig psykisk syke pasienter.

"Vår avdeling har distribuert den til behandlerne – og første vaktlege er observert gående med boka i hånda. Da har forfatterne lykkes med å skrive en genuin håndbok." Les anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.