Depotbehandling  med antipsykotika Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205468740

Depotbehandling med antipsykotika

Ved schizofreni og andre psykotiske lidelser

Denne boken er skrevet for leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider med voksne pasienter som har psykotiske tilstander.
Pris 359,00
Utsolgt

Depotbehandling av pasienter med psykotiske lidelser brukes i dag i begrenset omfang, og mye av behandlingen med psykofarmaka skjer tilfeldig. Depotbehandling med antipsykotika gir en oppdatert fremstilling av hvordan man kan behandle slike lidelser blant annet med depot, også hos personer som er psykotiske for første gang.

Boken er først og fremst basert på forskning, men også på klinisk erfaring. Det er krevende å behandle og ta vare på pasienter med psykiske lidelser, og det krever kunnskap om tilpassede og langvarige behandlingsstrategier som er basert på integrerte psykososiale og psykofarmakologiske tiltak.

Boken omhandler behandling på et generelt plan, men legger spesiell vekt på den psykofarmakologiske behandlingen. Forfatteren beskriver nyere forskning om effekt, bivirkninger og etterlevelse og gjennomgår depotbehandling og de aktuelle medikamentene på en grundig måte.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 16-2014