ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1999
288 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200450672

ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer

Pris 629,00

Den 10. revisjonen av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10) inneholder en detaljert klassifisering av over 300 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (kapittel V i ICD-10). Boka er beregnet for alle grupper av helsearbeidere som er tilknyttet fagområdet psykiatri, både profesjonsøvere og studenter innen grunn- og videreutdanning. Utgitt i samarbeid med Statens helsetilsyn.