Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
260 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205430167

Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G)

Karteruds tredje manual for mentaliseringsbasert terapi, hvor det for første gang redegjøres for gruppeterapi.
Pris 469,00

Temaet for denne boken er gruppeterapi for pasienter med betydelige personlighetsproblemer. Slike grupper finnes det mange av i det offentlige helsevesen og de byr på store utfordringer. De kan lett bli for kaotiske eller for stillestående.

I boken argumenteres det for at mentaliseringsbasert terapi (MBT) er et godt alternativ til tradisjonell psykodynamisk gruppeterapi for denne pasientgruppen. Gruppekomponenten i MBT har imidlertid tidligere vært mangelfullt beskrevet. I denne boken redegjøres det derfor for første gang for hovedprinsippene for mentaliseringsbasert gruppeterapi. Disse prinsippene spesifiseres i form av 19 forskjellige ledd og leddene beskrives inngående med hensyn til teoretisk rasjonale og klinisk betydning. De er dessuten ledsaget av kliniske vignetter som beskriver god versus dårlig praktisering av leddet. Hvert ledd er også illustrert gjennom spesifikke intervensjoner og de er operasjonalisert med hensyn til etterlevelse og kompetanse.
Manualen er således ledsaget av en vurderingsskala som kan benyttes i opplæring av terapeuter, for vurdering av egen praksis, for veiledning av terapeuter, eller for forskningsformål.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 5-2013