Psykiatriens historie Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1999
367 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788241710704

Psykiatriens historie

"...en spennende og rystende bok om psykiatrien gjennom tidene og frem til vår postmoderne tid ... et imponerende verk." Tidsskrift for Norsk Lægeforening"...Hermundstad har skrevet medrivende om psykiatriens historie ... bør bli del av rolle-, etikk- og profesjonsskoleringen av psykologer." Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Pris 269,00

I denne fremstillingen av psykiatriens fremvekst, knyttes historiske tema til dagsaktuelle utfordringer. Slik blir boka noe langt mer enn en historisk oversikt: Fremstillingen av arv- og rasehygiene maner til ettertanke i en tid hvor genetisk kunnskap har fått økt betydning for behandlingstiltak. Gjennom omtalen av seksuelle perversjoner gis vi muligheten til kritisk å vurdere såvel biologiske som psykoanalytiske forklaringsmodeller. I et kapittel om den rettspsykiatriske observasjonen av Knut Hamsun belyses spørsmålet om behandlerens rolle og andre rettspsykiatriske dilemmaer. Fremstillingen av hysteri knyttes an til dagens muskelsmerter, allergi og utbrenthet, mens lobotomiens historie har mangt å fortelle oss om hvordan fagpersoner møter sine medmennesker. Vi får også et synopsis over psykiatriens historie med vekt på utviklingen av norsk psykiatri, og en fyldig ordliste.

Ikke i ordinært salg. Bestilles hos Pensum.no