Rus Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
448 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205496910

Rus

Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk

Hans Olav Fekjær
Rusmidler er et felt hvor "alle" mener de har et nokså riktig bilde av situasjonen og hvor svært mange mener å vite hva løsningene er.
Pris 709,00

Men både mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil på mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, også blant pårørende, politikere og folk i helse og sosialtjenesten som på ulike måter har med rusproblemer å gjøre.

Hans Olav Fekjær er en av våre mest anerkjente fagfolk på rusproblematikk. I sin bok Rus tar han for seg hele bredden av
rusfeltet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til alle som møter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv og til andre interesserte.

I denne 4. reviderte utgaven av boka er det foretatt omfattende oppdateringer når det gjelder forskning, statistikk, lover og tiltak.

Les anmeldelse av Rus i Tidsskriftet den Norske legeforening.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
569,00