"Spillegalskap" - vår nye landeplage Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2002
158 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205303898

"Spillegalskap" - vår nye landeplage

Intens markedsføring, nye regler og ny teknikk førte til en eksplosjon i pengespill på 1990-tallet. Er vi klar over konsekvensene?
Pris 359,00
Utsolgt

Tidligere hadde folk flest negative holdninger til pengespill. Var dette bygget på fordommer og trangsynthet, eller skyldtes det dyrekjøpte erfaringer – kjennskap til pengespillets konsekvenser? Skaper pengespill virkelig alvorlige problemer for mange individer og familier? Skyldes problemene ansvarsløshet og dumhet, eller kan vanlige mennesker «miste hodet» ved pengespill? Hvilke mekanismer fører til spilleavhengighet? Hvordan kan spilleavhengige hjelpes? Hvordan kan problemene reduseres eller løses? Pengespill skaffer penger til gode formål. Er skadevirkningene likevel så store at politikerne bør begrense spillingen? «Spillegalskap» – vår nye landeplage er et hjelpemiddel for mange grupper som trenger å forstå og redusere de problemene som dagens pengespill skaper: spillere, deres familier, fagfolk i hjelpeapparatet, politikere, journalister og andre samfunnsinteresserte mennesker.

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske lægeforening