Årsregnskapet 10. utg Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
832 sider
10. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205494510

Årsregnskapet 10. utg

Boken gir en grundig innføring i regnskapsteori og reglene som gjelder for det norske årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
Pris 729,00

I tillegg til grundig behandling av regelverket og resonnementene som ligger til grunn for det, gir boken god forståelse av årsregnskapets styrker og svakheter, og den forklarer hvordan regnskapsinformasjon kan tolkes og brukes.

Årsregnskapet er et pedagogisk og oversiktlig verk med mange eksempler og gode forklaringer. Målsettingen er at leseren skal forstå hvorfor regnskapsreglene/-standardene er som de er, i tillegg til å få kunnskap om hvordan reglene/standardene faktisk er utformet og skal anvendes.

Ved forelesertilgang, send oss en mail.

Bestill vurderingseksemplar