Alternative investeringer Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2006
173 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205355040

Alternative investeringer

Boken gir private og institusjonelle investorer en innføring i alternative investeringer, og viser hvordan du ved hjelp av disse aktivaklassene kan oppnå en høyere risikojustert avkastning.
Pris 569,00

Dette er den første boken om alternative investeringer på norsk. Alternative investeringer som eiendom, hedgefond, strukturerte produkter og private equity, er de produktkategoriene innen kapitalforvaltning som vokser mest, både her i landet og internasjonalt. Men selv om volumveksten de senere årene har vært sterk, har ikke nødvendigvis kunnskapen om disse produktgruppene økt tilsvarende.