Mattespettboka Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
182 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205384057

Mattespettboka

Matematikk - helt enkelt
Pris 369,00

Mange sliter med de matematiske basisferdighetene, men hvorfor er det slik?

Denne boka gir en muntlig og lettere humoristisk framstilling av matematiske basiskunnskaper. Vi senker skuldrene og søker å (gjen)oppdage matematikkverdenen.

Her får leseren forståelsen av matematikk gjennom relevante og enkle eksempler. For at vi skal tenke – og ikke minst regne – riktig, knyttes den abstrakte symbolverdenen til noe konkret og visuelt. For eksempel deler vi pizzaer, vi tenker på et likhetstegn som en dumphuske og en parentes som en sekk. Poenget er at ferdigheter skapes gjennom forståelse.

Bestill vurderingseksemplar

Forord og innhold