Økonomistyring i offentlig sektor Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
464 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521117

Økonomistyring i offentlig sektor

Finansiering og organisering av offentlig sektor og sikring av fornuftig ressursbruk står sentralt i denne boken.
Pris 529,00

Bestill vurderingseksemplarer

Økonomistyring i offentlig sektor er en innføringsbok i økonomi der prinsipielle spørsmål om marked, velferdsstat, budsjett, rapportering, mål- og resultatstyring av offentlig sektor tas opp på en pedagogisk og forståelig måte for ikke-økonomer.

Boken er beregnet på offentlig ansatte uten økonomibakgrunn som tar etterutdanning innen økonomiske og administrative fag, og det forutsettes ingen forkunnskaper i økonomi eller matematikk.