Å knytte bånd Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
596 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205504912

Å knytte bånd

Rekruttering, utvelgelse og innfasing av nyansatte

Boka ser på ansettelser som en gjensidig prosess, et samspill mellom arbeidssøker og arbeidsgiver og en lærings- og tilpasningsprosess som kan endre så vel de nyansatte som deres nye arbeidsplasser.
Pris 519,00

Ansettelser er blitt stadig viktigere og vanskeligere og skjer endatil hyppigere. Arbeidssøkerne er kanskje mer kresne enn noen gang, og mange arbeidsgivere opplever problemer med å rekruttere nye medarbeidere. Dette gir ledere store utfordringer og krever ny kompetanse.

Å knytte bånd er skrevet for alle som er involvert i ansettelser, enten man er leder, ansatt i en HR-avdeling eller studerer personal- og organisasjonsfag på høyskoler eller universitet.

Hør podcast med forfatter Frode Haaland. Få innspill og inspirasjon fra moderne perspektiver på ansettelser.

Hør forfatteren snakker om onboarding av nye medarbeidere i MeyerHaugens podcast. Forfatteren gir deg som er arbeidsgiver konkrete råd om hvordan du kan integrere nye medarbeidere på arbeidsplassen, og redusere uønsket turnover. Du som har byttet jobb, eller vurderer å gjøre nettopp det, får også noen tips med på veien om hvordan du kan komme inn i den nye jobben på best mulig måte. 

Se film med forfatter Frode Haaland der han forteller om boka. I denne videoen forteller forfatteren om hvordan mer moderne perspektiv på ansettelser kan brukes til å forbedre ansettelsesprosessene, til fordel for så vel arbeidsgiver som arbeidssøker.

Webinar: Fra dating til ekteskap? Ansettelser som utvikling av en psykologisk kontrakt. Mange ser ansettelser som en noe kjedelig, teknisk og administrativ prosess rettet mot å inngå en formell ansettelseskontrakt. Egentlig handler det om å bygge relasjoner og utvikle en psykologisk kontrakt mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Da er dating kanskje en god metafor for ansettelser, og ekteskap en god metafor for ansettelsesforholdet?

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
359,00