Ekspansjon og konsernstrategi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
240 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205455917

Ekspansjon og konsernstrategi

Ekspansjon handler om konsernstrategi, og en god konsernstrategi hviler på gjennomtenkte forretningsstrategier. Ekspansjon og konsernstrategi går hele veien fra posisjonering innenfor et marked til sammensetning og organisering av porteføljer innenfor et konsern.
Pris 529,00

Boken tar utgangspunkt i strategisk analyse for å vise når ekspansjon er lønnsomt og hvordan ekspansjonsbeslutninger kan analyseres. Forfatterne definerer og sammenfatter stegene som bør gjennomgås i en lønnsomhetsanalyse og presenterer et helhetlig, logisk stringent og praktisk nyttig verktøy for analyse av ekspansjonsbeslutninger.

Boken utkom først i 2001 under tittelen Ekspansjon: Strategi for forretningsutvikling. Denne utgaven er oppdatert med nyere forskningsbidrag og aktuelle eksempler fra bransjer og enkeltbedrifter i norsk og internasjonalt næringsliv. Blant annet inneholder boken et helt nyskrevet kapittel som viser hvordan lønnsomheten kan vurderes når man ekspanderer med en disruptiv innovasjon og når man åpner helt nye markeder.