Innovasjon som kollektiv prestasjon Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
344 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205409552

Innovasjon som kollektiv prestasjon

Aktuell bok om innovasjon og innovasjonsledelse.
Pris 659,00

Virksomheters evne til innovasjon kan være utslagsgivende for om de oppnår gode resultater over tid, eller om de stagnerer. Kunnskap om innovasjon er derfor interessant for alle organisasjoner, uavhengig av om de er utsatt for konkurranse eller har annen motivasjon for utvikling og endring.

Innovasjon er et omfattende, internasjonalt forskningsfelt som inneholder et mylder av begreper, definisjoner, teorier og modeller. Hensikten med denne boken er å gi et forskningsbasert bidrag som beskriver og utvikler innovasjonsfeltet. Dette gjøres ved å belyse temaet ut fra ulike perspektiver, med bidrag fra både etablerte og nyere fagområder. Boken er bygd opp rundt tre hovedspørsmål:

- Hva er innovasjon?
- Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner
- Hvordan kan innovasjon ledes?

Det underliggende budskapet gjennom hele boken er at innovasjon er resultatet av et samspill mellom mange ulike aktører, kompetanser, hendelser og rammebetingelser - altså at innovasjon er en kollektiv prestasjon.

Les forfatternes kronikk i Adresseavisa 19. desember 2011

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris