Lær av fremtiden Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2004
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205330863

Lær av fremtiden

Boka gir oversikt over scenarioarbeid og oppsummerer erfaringer med bruk av scenarier i norske organisasjoner. Enhver leder må tenke framover og lage strategiske planer ut fra konkurransesituasjon og tenkte situasjoner (scenarier) i fremtiden. Dette er ofte kompliserte handlinger som byr på store utfordringer. Denne boken vil være et velegnet hjelpemiddel for bedriftsledere og andre som gjerne vil planlegge for fremtiden.
Pris 499,00

 Temaer som blir omtalt inkluderer blant annet:
- Hva er egentlig scenarier og hvordan lager man dem?
- Hvordan kan scenariene skape grobunn for handling i organisasjonen?
- Hvordan henger fremtidsorientering sammen med lønnsomhet?
Lær av Fremtiden beskriver hvordan norske organisasjoner og ledere har gått frem for å ta fremtiden på alvor. Boken går igjennom de metoder og prinsipper som er blitt brukt, samt en del av resultatene som er oppnådd.
Boken henvender seg til alle med interesse for scenarieplanlegging, og særlig til de som ønsker å bidra til at langsiktig og helhetlig tenkning får større plass i egne organisasjoner.