Lederskifter Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205468474

Lederskifter

Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb

Dette er den første boken i Norge som viser hvordan de ulike fasene og prosessene i et lederskifte bør håndteres av de ulike involverte aktørene.
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplar

Boken beskriver konkret hvordan man bør fase ut en avtroppende leder, hvordan man bør finne en ny leder gjennom en troverdig utvelgelsesprosess, hvordan man bør bruke en eventuell konstituert leder, og hvordan man kan hjelpe en påtroppende leder gjennom både oppsigelses- og forberedelsesprosessen. Boken viser videre hvordan en ny leder sammen med sin (nye) arbeidsgiver legger en plan for de første 90 dagene, og hvordan de sammen gjennomfører den i praksis. Videre beskriver boken hvordan virksomheter selv kan bygge opp og drifte egne interne systemer for lederskifter. Boken har et klart praktisk fokus, men bygger samtidig på en rekke ulike faglige rapporter, undersøkelser og forskningsartikler.

Frode Dale samarbeider med EGN sine nettverksgrupper for nye ledere og deres lederskifteprosesser. Les mer om dette her.

Frode Dale har opprettet en egen hjemmeside for hele sitt lederskiftekonsept. Les mer om dette på www.lederskifter.no.

Sagt om boken:

«Denne boken burde være obligatorisk pensum for alle som skal inn i en ny lederstilling – og for de som skal ansette dem.»
Jan Olav Høgetveit – virksomhetsleder Oslo universitetssykehus

«Denne boken er et viktig bidrag til bevisstgjøring om hvordan lederskifter på alle nivåer i en organisasjon kan gjøres betydelig bedre. Enten du er ansvarlig for lederskifter i din organisasjon eller du selv skifter lederjobb, vil boken gi verdifulle råd om hvordan vellykkede lederskifter kan gjennomføres.»
Roald Nomme – høyskolelektor Handelshøyskolen BI

«Frode Dale ansvarliggjør bedriften og nærmeste leder for å få til et godt og effektivt lederskifte.»
Ellen Lystad – leder driftsstyring Avinor Flysikring

 Anmeldelser:

nye ledere blir sviktet- UL(pdf, 493,17 kB) 
 

 Les mer om

Les Frode Dales innlegg om Livet som ny leder i Magma.