Mellomlederen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
144 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205476974

Mellomlederen

Mellomlederen handler om den sentrale rollen mellomlederen spiller i effektiv implementering av endringer, og betydningen mellomlederen har for virksomhetens leverte strategi.
Pris 369,00

Mellomlederen er en leder – med det ansvar og de muligheter som ligger i det. Derfor blir både ledelses- og strategibegrepet drøftet. Maktbegrepet, maktspill og mellomlederens maktutøvelse blir behandlet i sammenheng med ledelsesbegrepet.

Med utgangspunkt i de teoretiske drøftelsene om mellomlederen i endring presenteres leseren for et rammeverk for å strukturere og analysere mellomlederens rolle ved endring og iverksetting av strategi. En rekke eksempler fra forfatterens egen lederkarriere belyser bokens teoretiske innhold.

Boken retter seg mot både nye og mer erfarne ledere på alle nivåer samt studenter som gjennom sitt utdanningsløp kommer i kontakt med ledelsesfaget. I tillegg vil de som ved endt utdanning ganske snart kan påregne å komme i en mellomlederfunksjon, ha nytte av boken.

Les Magne Lerøs omtale av boken i Ukeavisen Ledelse.