Omstillinger i arbeidslivet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
140 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205329737

Omstillinger i arbeidslivet

Importerte moter og nasjonale tradisjoner

Ny og aktuell bok om hvordan man kan tilpasse seg endringer innenfor arbeidsliv og arbeidsvilkår.
Pris 429,00

I løpet av de siste tiårene har arbeidslivet vært preget av til dels omfattende omstillinger, innenfor både privat og offentlig sektor.

Bak disse forandringene ligger det et uopphørlig ønske om å skape mer effektive virksomheter der en via smarte løsninger kan utnytte anvendte ressurser på en mer rasjonell måte. Forestillingene om hva som er smart, har endret seg kraftig i løpet av de siste årene, og i den grad de er med på å påvirke konkrete løsninger på virksomhetsnivå, påvirker de også arbeidsvilkårene for den enkelte ansatte. Det er denne koblingen mellom overordnede forestillinger, organisatoriske løsninger og arbeidslivets karakter som er hovedtemaet for denne boken. Samtidig viser den hvordan omstillinger kan være kronglete prosesser, som kan gi helt andre resultater enn det en så for seg i utgangspunktet.

Omstillinger i arbeidslivet retter seg mot alle som er interessert i det som former arbeidsdagen for vanlige ansatte. Den retter seg spesielt mot alle som til daglig er opptatt av slike spørsmål, og til studenter og forskere som har arbeidsorganisasjoner og arbeidsliv som sitt studiefelt.

Egil J. Skorstad er professor i organisasjon og arbeidslivsfag ved Høgskolen i Østfold. Han har tidligere vært forsker ved Institutt for Industriell Miljøforskning, professor ved NTNU og gjesteforsker ved Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, Aix-en-Provence. Han har tidligere utgitt blant annet Organisasjonsformer (Gyldendal Akademisk 2002).