Organisasjonsbilder Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1998
489 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200127284

Organisasjonsbilder

Innføring i organisasjonsteori

Pris 429,00

Dyktige problemløsere har evnen til å "lese" og forstå de ulike situasjonene de møter i sitt arbeid. De er åpne, fleksible og i stand til å analysere problemene ut fra mange og uvante synsvinkler. Gareth Morgans bok "Organisasjonsbilder" er skrevet ut fra overbevisningen om at denne kunsten kan læres. Han tar utgangspunkt i at organisasjoner er mange ting på en gang og at vi kan bruke ulike bilder eller metaforer som redskaper til å forstå dem. Dette kan sette oss på sporet av alternative og utradisjonelle løsninger.