Politiledelse Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
480 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480179

Politiledelse

Ny og aktuell bok med ulike perspektiver på politiets organisasjon og ledelse samt dets rolle og samfunnsoppdrag.
Pris 639,00

«Stig O. Johannessen og Rune Glomseths redaksjonelle bok 'Politiledelse' setter en ny standard i akademisk åpenhet i samfunnsdebatten.»
 – Dagens Næringsliv, 4. januar 2016

Hva er politiledelse?

Dette er den første boken som på et bredt kunnskapsgrunnlag beskriver, problematiserer og utforsker dette spørsmålet samt stiller nye spørsmål om temaet politiledelse i norsk sammenheng.

Artikkelsamlingen inneholder et spekter av artikler fra 21 erfarne og kjente politiledere, forskere, journalister og en tidligere høyesterettsdommer. Artiklene går i dybden på temaer som politiets organisasjon og ledelsespraksiser, politi og demokrati, politiets strategiske og operative ledelse og utviklingsarbeid i politiet.

Hver for seg vil artiklene være interessante for et bredt publikum. Boken er essensiell for politifolk, akademikere, byråkrater, politikere, journalister og andre som er interessert i hvordan ledelse fungerer – og bør fungere – i en av samfunnets og demokratiets viktigste institusjoner.

Se bokens innhold og hvem som har bidratt i oversikten nedenfor.

«Spennende bok som gir både innsikt og perspektiv – nødvendig og etterlengtet bidrag for refleksjon og videre utvikling av politiledelse på alle nivåer.»
– Grete Lien Metlid, seksjonsleder Oslo politidistrikt

«Denne boken gir leseren en unik, usminket og ærlig innsikt i organisering og ledelse av politietaten, fordi den er skrevet av personer med ekstrem kompetanse. Alle som har interesse av hva som rører seg i og rundt politiet bør lese den.» 
– Rudi Kirkhaug, professor i lederskap ved UiT, Norges arktiske universitet

«Ledelse i politiet blir stående på dagsordenen lenge. Boka gir viktige og nyttige bidrag.»
– Odd Einar Dørum, justisminister 1999–2000, 2001–2005