Situasjonsbestemt ledelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
196 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205420045

Situasjonsbestemt ledelse

Inspirerende bok og en praktisk innføring i ledelseskonseptet situasjonsbestemt ledelse.
Pris 479,00

Det hjelper ikke om lederen er flink til å delegere hvis medarbeideren er usikker, umotivert eller mangler kunnskap og vilje til å løse sine oppgaver. Det hjelper heller ikke at lederen forventer at medarbeideren viser initiativ og pågangsmot hvis det ikke skjer. Det nytter altså ikke å lede ut fra et ideal om hvordan medarbeiderne bør fungere. Lederstil må velges ut fra faktiske forhold.

Situasjonsbestemt ledelse er skrevet for å inspirere ledere til å videreutvikle sin egen lederstil. Boken gir en grundig presentasjon av ledelseskonseptet situasjonsbestemt ledelse, og det er lagt vekt på at boken skal være en praktisk innføring. Den er også velegnet for studier i organisasjons- og ledelsesfag.

Geir Thompson er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har vært medforfatter av en rekke fagbøker innen temaet ledelse.

Valg av lederstil handler ikke om valg av personlighet. Det dreier seg om aksept av at medarbeidere, som mennesker flest, er forskjellige. En leder som er opptatt av at hennes virksomhet skal levere best mulige resultater, må tilpasse sin form, ikke sin karakter, til denne kjensgjerningen. Dette er kjernen i det som har fått betegnelsen "situasjonsbestemt ledelse". Geir Thompsons bok gir en lesverdig innføring i et av de mest praktiske resultatene av nyere ledelsesforskning.

Ralph Høibakk, professor II ved Høgskolen i Narvik