Fasilitering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205455610

Fasilitering

Denne boka vil gi deg innsikt i hva fasilitering er og hvordan du best kan bruke fasilitering i din arbeidshverdag.
Pris 369,00

Boka er bygget opp i to deler. Den første gir en teoretisk og historisk tilnærming til fasilitering som fag og praksis, og i den andre gjennomgås fasiliteringsprosessens ulike faser. Teorien er supplert med nyttige og praktiske tips og eksempler. Til slutt i boka finner du oversikt over referanser og tips til videre lesing.

Boka retter seg mot både fasilitatorer som har eksterne kunder, fasilitatorer som hovedsakelig jobber internt i egen organisasjon, og ledere på alle nivåer som i møter og utviklingsprosesser bruker en involverende lederstil. Boka passer også for studenter innen fag som organisasjon og ledelse, pedagogikk, kommunikasjon, rådgivning, prosjektledelse, innovasjon og IKT – og ellers alle som jobber i grupper og deltar i møter.

Les mer om boken på forfatterens egen fagside.

Bestill vurderingseksemplar

 Sykepleien: https://sykepleien.no/2015/05/ledelse-nr-2-2015