Solgt Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205344860

Solgt

Om salg, språk og påvirkning

Veldig mye av det vi driver med, er en form for salg – salg av produkter og tjenester, salg av ideer og tanker, salg av oss selv. Og i all salgskommunikasjon er bruken av språket sentralt, selve bæreren av informasjonen.
Pris 459,00

Overraskende for mange er de emosjonelle drivkreftene ofte sterkere enn de rasjonelle når mennesker handler – også i arbeidslivet. Og verdien av et produkt er forskjellig fra person til person, og fra tidspunkt til tidspunkt. Det betyr at pris og detaljer på produktet, tjenesten eller ideen vår egentlig ikke betyr all verden når vi er ute i salgsøyemed. Likevel er det gjerne det vi fokuserer på. Årsaken er at vi forstår for lite av hvilke krefter som fungerer, og hvordan språket kan brukes for å motivere og påvirke.
SOLGT gir mange og tankevekkende eksempler på hvordan vi fungerer i salgs- og kjøpssituasjoner, og hvordan vi påvirker og påvirkes. Boka er skrevet for alle som arbeider innenfor forretnings- og organisasjonsliv og som ønsker større forståelse av salgsprosessene og bruken av språket i salgs- og påvirkningsøyemed.