Møter mellom mennesker Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529106

Møter mellom mennesker

innføring i interkulturell kommunikasjon

Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon.
Pris 409,00

Boken gir innblikk i viktige begreper, kommunikasjonsteorier, analysemetoder og etiske utfordringer. Men boken har også et praktisk siktemål: å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere kulturelle konflikter.

Denne lettleste og rikt illustrerte boken vil passe for studenter ved høgskoler og universiteter og alle som møter interkulturelle arbeidssituasjoner i Norge og i utlandet, for eksempel i skoleverket, helse- og sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand, reiseliv og næringsliv.

Det har blitt utviklet dokumenter med oppgaver til boken. Her finner du oppgaver knyttet til hvert kapittel, samt henvisninger til andre nyttige nettsteder.

Oppgaver til boken

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
509,00