God regnskapsføringsskikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205529199

God regnskapsføringsskikk

med kommentarer til lov og standard

Ny og oppdatert utgave av klassikeren innen god regnskapsføringsskikk.
Pris 679,00

Denne boken gir en grundig redegjørelse for og tolkning av de enkelte bestemmelsene i regnskapsførerloven og den nye standarden for god regnskapsføringsskikk.

Boken retter seg mot både regnskapsførere som allerede er autoriserte, de som vurderer å bli det, og andre som ønsker å vite mer om hva som forventes av en leverandør av regnskapsførertjenester - herunder de plikter denne har i forbindelse med yrkesutøvelsen og overfor sine kunder. Det har også vært et siktemål at boken skal dekke studenters lærebehov innenfor temaet.

Den nye standarden for god regnskapsføringsskikk trådte i kraft 1. januar 2015 og erstatter tidligere GRFS 0, 1, 2 og 3. I fremstillingen er det søkt å gi praktiske råd med hensyn til yrkesutøvelsen, blant annet gjennom utvalgte skjemaverktøy. I tillegg omtales tilsynsordningen i eget kapittel, og det gis kommentarer til hvitvaskingslovgivningen og risikostyringsforskriften, som begge er regelverk som gjelder for regnskapsførere.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
839,00