Grunnleggende bedriftsøkonomi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
400 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205427167

Grunnleggende bedriftsøkonomi

Med lett tilgjengelig teori, en rekke eksempler og et rikt utvalg av oppgaver gir boka god forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomi.
Pris 579,00

Bestill vurderingseksemplar

I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert og forbedret, og det er blant annet tatt med flere regnearkeksempler. Oppdateringene er basert på tilbakemeldinger fra studenter og forelesere som benytter boka. Boka inneholder kontrollspørsmål, sammendrag og oppgaver til hvert kapittel.

Boka tar sikte på å dekke innføringsemnet i bedriftsøkonomisk analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Boka er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå.

Se løsningsforslag og rettelser til boka.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris