Matematisk analyse bd. 2 Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2002
510 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205301399

Matematisk analyse bd. 2

Bind 2

Matematisk analyse bind 2 gir en utdyping og videreføring av emner som er behandlet i bind 1. I tillegg inneholder boken en rekke nye emner, som for eksempel differensial- og differensiallikninger, ikke-lineær programmering, dynamisk programmering, variasjonsregning og kontrollteori.
Pris 679,00

I denne fjerdeutgaven er de fleste kapitlene til dels betydelig omskrevet. Det er lagt større vekt på å lage enkle og mer pedagogiske innledningsavsnitt, særlig i kapitlene som omhandler ikke-lineær programmering, kontrollteori og dynamisk programmering. Fasiten er også betydelig utvidet og forbedret.

Link til Matematisk analyse bind 1

Bestill vurderingseksemplar