Regnskapsanalyse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
8. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205417595

Regnskapsanalyse

Aktiv bruk av regnskapet

Denne boken gir en grundig innføring i regnskapsanalyse i tillegg til andre forhold som er viktige i en kredittvurdering.
Pris 609,00

Regnskapsanalyse. Aktiv bruk av regnskapet behandler årsoppgjøret og går gjennom de korrigeringer og verdivurderinger som må utføres før man analyserer dette. Den tradisjonelle analysemetoden gjennomgås, og de mest brukte nøkkeltallene drøftes kritisk. En mer dynamisk analysemodell utviklet av forfatterne står sentralt i boken. Denne analysemodellen er helhetlig og logisk og et godt hjelpemiddel når en skal vurdere den økonomiske utviklingen i en bedrift. Den gir svar på spørsmål som:

- Hvordan har bedriftens økonomi utviklet seg de senere årene?
- Hvordan er den økonomiske situasjonen nå?
- Hvordan vil bedriften utvikle seg videre?
- Hvilke krav må stilles for at bedriften skal overleve, eller for at den skal klare å gjennomføre sine planer?

Videre presenteres modeller for å risikoklassifisere bedrifter og for å predikere konkurs, som blant annet kan brukes til å følge opp engasjementer eller kontrollere utlånsporteføljer.

Til denne boken foreligger det en Hjelper til Regnskapsanalyse som inneholder kontrollspørsmål, oppgaver med løsningsforslag og oppsummeringer av sentrale punkter i hovedboken. Hjelperen egner seg godt som hjelpemiddel ved selvstudium og som supplement i undervisningen.