Skatteprosess Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
316 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205410978

Skatteprosess

Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning.
Pris 669,00
Utsolgt

Skatteforvaltning utgjør et vakuum i norsk skatterettslig litteratur. Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat og politi, bevisavskjæring mv. Boken vil ha interesse både for ansatte i skatteforvaltningen, skattytere og deres rådgivere og studenter.

Bidragsyterne er enten ansatt i skatteforvaltningen eller i privat praksis som skatterådgivere. Kapitlene representerer bearbeidede prosjektoppgaver av deltagere på masterstudiet i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI. I tillegg er det egne bidrag av redaktørene, professor Ole Gjems-Onstad og advokat Hugo P. Matre.