Befolkningslære Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 1990
222 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200027645

Befolkningslære

Diskusjonen om en bærekraftig utvikling i verden har gitt befolkningslæren ny aktualitet. Økningen i verdens folketall har aldri tidligere vært så rask som i de seneste tiår. Prognosene viser også at veksten fortsatt vil bli meget sterk og at verdens folketall neppe vil kunne stabiliseres før det blir dobbelt så stort som det er i dag.
Pris 319,00

Det er nærliggende å spørre om jorden kan underbringe enda 5-6 milliarder mennesker. Vil produksjonen av mat bli stor nok? Vil en økning i produksjonen skape forurensninger og miljøødeleggelser som undergraver det daglige liv?

Professor Preben Munthe behandler i denne boka den rene demografiske analyse, samt en rekke sentrale økonomiske og sosiale befolkningsspørsmål:

 • Demografi og befolkningsstudier
 • Befolkningens tilstand og vekst
 • Dødelighet
 • Fødsler og fruktbarhet
 • Ekteskap og skilsmisser
 • Vandringer og flyttinger
 • Kohortanalyse
 • Befolkningsfremskrivelser og stabile befolkninger
 • Befolkningsutviklingens stadier
 • Generasjonsbølger
 • Malthus
 • Befolkningsoptimum
 • Verdens befolkning