Hjelper til Globale penger Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
109 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205346567

Hjelper til Globale penger

Hjelper til Globale Penger er en studieguide skreddersydd for læreboken Globale penger (Gyldendal Akademiske 2004). Formålet med heftet er å gi studentene et redskap til aktiv læring, i tillegg til lesing av pensum og deltakelse på forelesning.
Pris 309,00

For hvert kapittel gis det øvelsesoppgaver. For om lag halvparten av oppgavene foreligger det forslag til svar. Noen oppgaver er rene regneøvelser. I oppgaver som tar utgangspunkt i konkrete begivenheter, er utfordringen å få en bedre forståelse av hva som skjedde og hvorfor. Studentene får med andre ord trening i å anvende det de lærer, på konkrete, historiske episoder. Formålet er å kaste lys over noen viktige mekanismer og sammenhenger som er drøftet i boken.
For enkelte kapitler er det lagt inn tilleggsstoff av utdypende karakter. Hjelper til Globale penger inneholder også tre konkrete case, der studentene gis tilgang på relevante data og skal foreta ulike beregninger.
"Ønsker du å lære mer om pengepolitikk, valutakurser og renter? Da bør du kjøpe den nye norske boken med tittelen Globale penger. ... Bokens styrke er at den kombinerer akademisk stoff som formler og teorier med praktiske eksempler fra både Norge og utlandet. Dette gjør boken langt mer leservennlig enn de fleste andre lærebøker innen makroøkonomi.. Dine Penger nr. 8 2004"

Nettressurser