Innføring i moderne makroøkonomi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
400 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205556027

Innføring i moderne makroøkonomi

Boken er en kort og konsis introduksjonsbok til fagfeltet makroøkonomi og er primært skrevet for studenter ved universiteter og høyskoler, men kan også være nyttig for økonomer som ønsker å få en oversikt over nyere temaer som nå står sentralt i fagfeltet makroøkonomi.
Pris 599,00

Bestill vurderingseksemplar

Ved siden av grunnleggende emner som nasjonalregnskap, økonomisk vekst og utvikling, arbeidsmarked, penger og kreditt, konjunkturbevegelser, inflasjon, og penge- og finanspolitikk, gir boken også en innføring i videregående emner som humankapital, pengepolitikk basert på inflasjonsstyring, aktivabobler, kredittsykluser, finanskriser, «hollandsk syke», livsløpssparing, permanentinntekt og oljefond, samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med skatter og avgifter, og makroøkonomiske virkninger av offentlig gjeld, statlig utenlandsformue og offentlige pensjonssystemer.

Boken har samme struktur som læreboken Moderne makroøkonomi (Gyldendal, 2018), men legger vekt på å forklare de sammenhenger og modeller som utgjør den analytiske kjernen til læreboken.

Gå til øvelsesoppgaver med svarforslag

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris