Markeder, ressurser og fordeling Høyoppløst bilde
Redaktører:
Asbjørn Rødseth, Christian Riis
Utgivelsesår: 1998
352 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788241709623

Markeder, ressurser og fordeling

Pris 339,00

I denne artikkelsamlingen setter et knippe av våre fremste forskere innenfor samfunnsøkonomi søklyset på aktuelle økonomiske problemstillinger, og viser hvordan de kan analyseres ved hjelp av økonomisk teori. Artiklene er spesialskrevet for studenter på grunnfag og de økonomiske høyskolene, men enkeltartikler kan også passe på høyere nivå. Artiklene har et mikroøkonomisk perspektiv, og omhandler sentrale temaer som knappe ressurser, miljø- og ressurssøpørsmål, internasjonal handel, inntektsfordeling, skatt, lønnsdannelse og investering i kunnskap, og fattigdomssproblemer.

"De fleste økonomistudenter vil i sitt yrkesliv aldri noen gang derivere en produktfunksjon eller tegne et indifferenskart, og ofte heller ikke lese litteratur hvor slike begreper forekommer. Det er derfor viktig at de allerede i studietiden blir fortrolig med litteratur hvor det er en konkret problemstilling som står i fokus, hvor den tekniske delen av analysen er redusert til det nødvendige minimum, men hvor det ikke desto mindre er en klar teoretisk struktur i fremstillingen.-. Jeg synes dette er blitt en meget velykket bok

Fra anmeldelse av Agnar Sandmo i Sosialøkonomen nr. 2:1999.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris