Mikroøkonomi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462373

Mikroøkonomi

- en kort innføring

Nyttig hjelpemiddel til deg som studerer mikroøkonomi.
Pris 359,00

Framstillingen er kortfattet, komprimert og rett på sak og passer særlig godt for deg som er på jakt etter en innføringstekst som supplerer pensumboken, og som oppsummerer viktige og sentrale sammenhenger i en nøktern og poengtert form.

I mikroøkonomi er bruk av matematikk et viktig verktøy for å formulere modeller, og det avspeiles ofte i oppgaver som gis til eksamen. Derfor legges det i denne boken stor vekt på at de matematisk krevende delene i de ulike resonnementene gjennomgås grundig trinn for trinn, og det gis tydelige oppskrifter for hvordan ulike problemer kan løses. Innenfor hvert tema illustreres dette ved detaljerte regneeksempler.

Som et supplement til boken er det også laget videoer for en rekke av de sentrale sammenhengene. Hver video tar for seg et avgrenset tema fra boken og konkretiserer modeller og resonnementer ved å vise hvordan typiske eksamensoppgaver kan løses. Logg inn i arbeidsboken her: arbeidsbok.gyldendal.no/mikro, og se videoer og løpende henvisninger til disse i teksten.