Miljø-økonomi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2000
253 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200453499

Miljø-økonomi

Pris 239,00

Formålet med boka er å gi en innføring i sosialøkonomiske analyser av miljøproblemer. Ved hjelp av enkle modeller viser forfatterne hvordan en kan bestemme optimalt forurensningsnivå, og drøfter ulike virkemidler for å få realisert disse optimale nivåene. Boka er tilpasset grunnfagsnivå i sosialøkonomi og passer for kurs på høyskolenivå i studier innen økonomi, ressurs- og miljøkunnskap samt tekniske fag.