","name":"Nordområdene i endring","numberOfPages":352,"offers":{"@type":"Offer","price":"499"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205497689","inLanguage":"nob","bookEdition":"1nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Nordområdene i endring Høyoppløst bilde
Redaktører:
Sveinung Eikeland, Per Selle, Elisabeth Angell
Utgivelsesår: 2016
352 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205497689

Nordområdene i endring

Urfolkspolitikk og utvikling

Interessen for nordområdene fra internasjonale organisasjoner og virksomheter har økt kraftig det siste tiåret. Trolig ser vi en dyptgripende transformasjon av nordområdene økonomisk, politisk og sosialt.
Pris 499,00

Det som skjer i nord, ikke minst knyttet til klimaendringene og økt globalisering, blir i økende grad viktig også for det som skjer andre steder i verden.

Boka tar utgangspunkt i situasjonen i det nordlige Norge. Viktige endringer er olje- og gassnæringens inntog, den økte interessen for mineralutvinning, nye satsinger på vind- og vasskraftutbygging, en sterk ekspansjon i oppdrettsnæringa og en økende turisme. Dette er endringer som er med på å omforme det nordlige Norge og som i avgjørende grad også innvirker på, og gjerne også setter press på, samisk samfunns- og arbeidsliv.

Kapitlene i boka handler om endringer innenfor et bredt felt av næringer. Et sentralt spørsmål er i hvilken grad samene, primært gjennom Sametinget, i dag kan påvirke, utsette eller til og med stoppe større industrisatsinger i nord? Må samene bare tilpasse seg det som skjer eller gir den nye selvbestemmelsesretten dem nye muligheter? Og uansett graden av innflytelse, hvordan påvirker Sametingets politikk, som virker i konfliktfylte lokale og regionale omgivelser, på selve utviklingsklimaet i nord? Hvilke konsekvenser har dette for utviklingen i nord?