Produksjonsteori Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 1993
247 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788200215691

Produksjonsteori

Produksjonsteorien gir en generell ramme for å analysere spørsmål som knytter seg til bedrifter og andre produksjonsenheters atferd.
Pris 339,00

Produksjonsteorien egner seg imidlertid ikke bare til analyser av faktisk bedriftsatferd, men kan også brukes normativt i samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger. Ethvert studium i samfunnsøkonomi krever derfor et godt kjennskap til grunnleggende produksjonsteori.

I likhet med første utgave av Produksjonsteori tar også denne utgaven sikte på å dekke behovet for basiskunnskaper i produksjonsteori på grunnfags-, mellomfags- og hovedfagsnivå i sosialøkonomistudiet. De viktigste endringene i forhold til første utgave er at også flervareproduksjon og noen av de produksjonsteoretiske forutsetningene for såkalt endogen vekstteori blir drøftet.

Den første delen av boka er relativt lite preget av matematikk, og passer godt til grunnleggende undervisning i mikroøkonomi. Den andre delen av boka er analytisk mer krevende og tar også opp mer avanserte emner i produksjonsteorien.

Michael Hoel og Karl Ove Moene er professorer ved Samfunnsøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.